BƏLƏDİYYƏLƏR

S\S

Bələdiyyələr

Üzvlərin sayı

Əhatə etdiyi ərazi vahidləri

Bələdiyyə sədri

1

Babək şəhəri

11

Babək şəhəri

Cəlilov Cabbar Mustafa

2

Nehrəm qəsəbə

13

Nehrəm qəsəbəsi

Həsənov Cəmşid İbrahimxəlil 

3

Cəhri qəsəbə

13

Cəhri qəsəbəsi

Qurbanov Nüsrət Yəhya

4

Araz kənd

5

Araz kəndi

Əlirzalı İlyas Hüseynalı

5

Çeşməbasar kənd

9

Çeşməbasar kəndi

Rzayev Ələsgər Yusif

6

Güznüt kənd

9

Güznüt kəndi

Hüseynov Hüseyn Məhərrəm

7

Şəkərabad kənd

9

Şəkərabad kəndi

Talıbov Azad Paşa

8

Hacıvar kənd

9

Hacıvar kəndi

Behbudov Etibar Vəli

9

Naxışnərgiz kənd

7

Naxışnərgiz kəndi

Qurbanov Qəzənfər Novruz

10

Yarımca kənd

9

Yarımca, Badaşqan kəndi

Cəfərov Arif Məmməd

11

Zeynəddin kənd

9

Zeynəddin kəndi

Hacıyev Əli Zeyqəm

12

Kərimbəyli kənd

9

Kərimbəyli kəndi

İsmayılov Ələkbər Həşim

13

Kültəpə kənd

9

Kültəpə kəndi

Cəfərov Vasif Tağı

14

Məzrə kənd

9

Məzrə kəndi

Qurbanov Yusif İsrafil

  15

  Məmmədrza Dizə kənd

 9

 Məmmədrza Dizə,Qaraqala, Kalbaorucdizə kəndi 

 Şükürov Dilsuz Novruz

16

Vayxır kənd

9

Vayxır,Xal-Xal kəndi

Seyidov Mirələm Mirsaleh

17

Qahab kənd

9

Qahab, Nəcəfəlidizə kəndi

Əsgərov Məmmədhəsən Nəbi

18

Sirab kənd

9

Sirab kəndi

Ələkbərov İmamqulu Şamil

19

Nəhəcir kənd

7

Nəhəcir kəndi

Babayev Ramazan Balakişi

20

Göynük kənd

5

Göynük kəndi

Əhmədov Təvəkkül Bəylər

21

Şıxmahmud kənd

9

Şıxmahmud,Xəlilli kəndi

Eyvazov Mətləb Hökümət

22

Yuxarı Uzunoba kənd

9

Yuxarı Uzunoba,Aşağı Uzunoba kəndi

Səmədov Yavər Ələkbər

23

Didivar kənd

9

Didivar kəndi

Əliyev Elman Novruzəli

24

Nəzərabad kənd

9

Nəzərabad kəndi

Məmmədov Səməd Əsgər

25

Payız kənd

9

Payız, Gülşənabad kəndi

Məhərrəmov Əsrafil Fərrux

26.

Yuxarı Buzqov kənd

5

Yuxarı Buzqov kəndi

Şahverdiyeva Mahirə Hüseynqulu

27

Aşağı Buzqov kənd

9

Aşağı Buzqov kəndi

Bayramov Elman Məhəmmədəli

28

Gərməçataq kənd

7

Gərməçataq kəndi

Əhmədov Rizvan Əhməd