İNZİBATİ ƏRAZİ DAİRƏLƏRİ

S\S

İnzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklər

Yaranma tarixi

Əhatə etdiyi ərazi vahidləri

İnzibati ərazi dairəsi

üzrə nümayəndə

Xidməti telefon

1

Babək şəhəri

12.06.2020

Babək şəhəri

Hacıyev Hacı Alı

541-32-60

2

Nehrəm qəsəbə

12.06.2020

Nehrəm qəsəbəsi

İbrahimli Rahil Abasət

541-50-10

3

Cəhri qəsəbə

12.06.2020

Cəhri qəsəbəsi

Tahirov Çingiz Sabir

541-62-01

4

Araz kənd

01.03.2003

Araz kəndi

Hüseynov Nəriman Əhməd

 

5

Çeşməbasar kənd

06.06.1990

Çeşməbasar kəndi

Əliyev Rüstəm Əli

541-36-10

6

Güznüt kənd

29.03.2005

Güznüt  kəndi

Sadıqov Çingiz Sadıq

541-24-75

7

Şəkərabad kənd

29.03.2005

Şəkərabad kəndi

Muradov Vüsal Salman

541-16-03

8

Hacıvar kənd

30.09.2003

Hacıvar kəndi

Quliyev Namiq Əkbər

541-89-43

9

Naxışnərgiz kənd

30.09.2003

Naxışnərgiz kəndi

Əliyev Təbriz Novruz

551-27-00

10

Yarımca kənd

09.11.1962

Yarımca,

Badaşqan kəndi

Qənbərov Əfqan Şahbaz

541-68-46

11

Zeynəddin kənd

30.09.2003

Zeynəddin kəndi

Məmmədov Əyyub Qurban

541-99-09

12

Kərimbəyli kənd

30.06.1954

Kərimbəyli kəndi

Babayev Rizvan Qulu

541-69-31

13

Kültəpə kənd

30.09.2003

Kültəpə kəndi

Ağayev Kamal Adəm

541-18-70

14

Məzrə kənd

30.06.1954

Məzrə kəndi

Həsənov Kənan Elman

541-71-01

  

15

 

 Məmmədrza Dizə kənd

 

30.09.2003

 Məmmədrza Dizə,

Qaraqala, Kalbaoruc- dizə kəndi 

 

Şükürov Maqsud Dilsuz

 

541-00-51

16

Vayxır kənd

05.10.1999

Vayxır,Xal-Xal kəndi

Quliyev Vüqar Adil

541-27-89

17

Qahab kənd

19.05.1964

Qahab,Nəcəfəlidizə kəndi

İsmayılov Rasim Vəliyullah

541-20-11

18

Sirab kənd

05.10.1999

Sirab kəndi

Orucov Rufan Lətif

541-79-01

19

Nəhəcir kənd

01.03.2003

Nəhəcir kəndi

Ələkbərov Şamxal Zəfər

551-62-01

20

Göynük kənd

29.03.2005

Göynük kəndi

Xudatov Yaqub Zülfüqar

 

21

Şıxmahmud kənd

1926

Şıxmahmud,Xəlilli kəndi

Əliyev Yunis Əziz

541-46-09

22

Yuxarı Uzunoba kənd

30.09.2003

Yuxarı Uzunoba,Aşağı Uzunoba kəndi

Mahmudov Yusif Qasım

541-05-01

23

Didivar kənd

30.09.2003

Didivar kəndi

Seyidov Mirsəməd Mürsəl

541-91-01

24

Nəzərabad kənd

29.03.2005

Nəzərabad kəndi

Hümbətov Eldəniz İsmayıl

541-03-35

25

Payız kənd

30.09.2003

Payız,Gülşənəbad kəndi

Qurbanov Murad Kamil

541-94-01

26

Yuxarı Buzqov kənd

30.09.2003

Yuxarı Buzqov kəndi

Şahverdiyev Vahid Hüseynqulu

541-75-03

27

Aşağı Buzqov kənd

1926

Aşağı Buzqov kəndi

Bağırov Hüseyn Əziz

541-87-01

28

Gərməçataq kənd

01.03.2003

Gərməçataq kəndi

Əsgərov İsmayıl İmaməli

551-77-01