Babək rayonunda istifadəyə verilmiş

  Kənd mərkəzləri

 

 

S\s

 Kənd

mərkəzi

 

Kənd mərkəzində yerləşir

 İstifadəyə

verildiyi

il

 

1.

 

Nehrəm

 

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, mədəniyyət evi, statistika, YAP ərazi ilk təşkilatı, Su təsərrüfatı birliyi, 85 yerlik iclas zalı

 

2008

 

2.

 

Güznüt

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, YAP ərazi ilk təşkilatı, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, mədəniyyət evi, 75 yerlik iclas zalı

 

2014

 

3.

 

Yarımca

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, mədəniyyət evi, YAP ərazi ilk təşkilatı, 50 yerlik iclas zalı

 

2016

 

4.

 

Qahab

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, mədəniyyət evi, YAP ərazi ilk təşkilatı, 83 yerlik iclas zalı

 

2015

 

5.

 

Sirab

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, mədəniyyət evi, YAP ərazi ilk təşkilatı, 78 yerlik iclas zalı

 

2009

 

6.

 

Məzrə

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, mədəniyyət evi, feldşer mama məntəqəsi, YAP ərazi ilk təşkilatı, 44 yerlik iclas zalı

 

2016

 

7.

 

Vayxır

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, mədəniyyət evi,YAP ərazi ilk təşkilatı, həkim ambulatoriyası , 44 yerlik iclas zalı

 

2023

 

8.

 

Xal-xal

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, baytarlıq, YAP ərazi ilk təşkilatı, rabitə evi, polis məntəqəsi,  feldşer-mama məntəqəsi, kitabxana, 50 yerlik iclas zalı

 

2015

 

9.

 

Kərimbəyli

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, mədəniyyət evi, YAP ərazi ilk təşkilatı, 83 yerlik iclas zalı

 

2013

 

10.

 

Hacıvar

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, feldşer-mama məntəqəsi, YAP ərazi ilk təşkilatı, 44 yerlik iclas zalı

 

2016

 

11.

 

Şıxmahmud

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, mədəniyyət evi, statistika, YAP ərazi ilk təşkilatı, 76 yerlik iclas zalı

 

2008

 

12.

 

Xəlilli

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, feldşer-mama məntəqəsi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, klub, 40 yerlik iclas zalı

 

2016

 

13.

 

Cəhri

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, mədəniyyət evi, statistika, YAP ərazi ilk təşkilatı, 81 yerlik iclas zalı

 

2007

 

14.

 

Gərməçataq

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, feldşer-mama məntəqəsi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, klub, YAP ərazi ilk təşkilatı, 32 yerlik iclas zalı

 

2017

 

15

 

Aşağı Buzqov

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, klub, həkim ambulatoriyası, YAP ərazi ilk təşkilatı, 74 yerlik iclas zalı

 

2018

 

16

Yuxarı Uzunoba

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, klub, YAP ərazi ilk təşkilatı, 48 yerlik iclas zalı

 

2010

 

17

Aşağı Uzunoba

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, klub, kitabxana, feldşer-mama məntəqəsi, 48 yerlik iclas zalı

2011

 

18

 

Zeynəddin

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, mədəniyyət evi, YAP ərazi ilk təşkilatı, 75 yerlik iclas zalı

 

2008

 

19

 

Naxışnərgiz

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, YAP ərazi ilk təşkilatı,  feldşer-mama məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, klub, 54  yerlik iclas zalı

 

2014

 

20

 

Kültəpə

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, mədəniyyət evi, YAP ərazi ilk təşkilatı, həkim ambulatoruyası, 66 yerlik iclas zalı

 

2019

 

21.

 

Payız

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, klub, YAP ərazi ilk təşkilatı, feldşer  - mama məntəqəsi , 44 yerlik iclas zalı

 

2017

 

22.

 

Gülşənəbad

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, feldşer-mama məntəqəsi, klub, YAP ərazi ilk təşkilatı, 38 yerlik iclas zalı

 

2019

 

23.

 

Yuxarı Buzqov

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, YAP ərazi ilk təşkilatı, feldşer-mama məntəqəsi, 30 yerlik iclas zalı

 

2018

 

24.

 

Didivar

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, mədəniyyət evi, YAP ərazi ilk təşkilatı, 75 yerlik iclas zalı

 

2011

 

25.

 

Nəzərəbad

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, YAP ərazi ilk təşkilatı, 57 yerlik iclas zalı

 

2011

 

26.

 

Məmmədrza Dizə

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, mədəniyyət evi, kitabxana, bələdiyyə, feldşer-mama məntəqəsi, YAP ərazi ilk təşkilatı, 72 yerlik iclas zalı

 

2008

 

27

 

Şəkərabad

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, klub, kitabxana, bələdiyyə, feldşer-mama məntəqəsi, YAP ərazi ilk təşkilatı, 60 yerlik iclas zalı

 

2013

 

28

 

Nəhəcir

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, mədəniyyət evi, feldşer-mama məntəqəsi, 43 yerlik iclas zalı

 

2011

 

29

 

Çeşməbasar

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə, YAP ərazi ilk təşkilatı, 81 yerlik iclas zalı

 

2013

30

Araz

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə,  YAP ərazi ilk təşkilatı, feldşer-mama məntəqəsi, 36 yerlik iclas zalı

 

2021

31

Göynük

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, klub, bələdiyyə,  YAP ərazi ilk təşkilatı, feldşer-mama məntəqəsi, 26 yerlik iclas zalı

2021

32

Nəcəfəlidizə

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, rabitə evi, poçt, polis məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, bələdiyyə,  YAP ərazi ilk təşkilatı, feldşer-mama məntəqəsi, 55 yerlik iclas zalı

2020