Babək Rayon Kommunal Müəssisələr Kombinatı

Direktor

Əlaqə telefonu

Ünvanı

Məmmədov Xəqani Vidadi  oğlu

541 – 35 – 75

Babək şəhəri, Heydər Əliyev Prospekti 1/14