Babək rayonunda istifadəyə verilmiş 

Xidmət mərkəzləri

S\s

Xidmət

mərkəzi

 

Xidmət mərkəzində yerləşir

İstifadəyə

verildiyi

il

1.

Babək

Ərzaq mağazası, qadın gözəllik salonu və sənaye malları

2010

Şəxsi

2.

Güznüt

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı mağazası, ərzaq və sənaye malları mağazaları

2014

3.

Yarımca

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı mağazası, ərzaq və sənaye mallar mağazaları

2016

4.

Badaşqan

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu,ərzaq və təsərrüfat malları mağazaları

2016

5.

Qahab

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, dərzi, ərzaq və təsərrüfat sənaye malları mağazası

2015

6.

Sirab

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı mağazası və ərzaq mağazası

2009

Şəxsi

7.

Məzrə

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı mağazası, ərzaq və sənaye malları mağazaları

2016

8.

Kərimbəyli

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı mağazası, ərzaq və təsərrüfat malları mağazaları

2013

9.

Hacıvar

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı mağazası, ərzaq və təsərrüfat malları mağazaları

2016

10.

Xəlilli

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu və ərzaq mağazası

2008

11.

Cəhri

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, xalça mağazası, ət satışı mağazası, dərzi, ərzaq , sənaye və təsərrüfat malları mağazaları

2014

12.

Gərməçətaq

Bərbərxana və qarışıq mallar mağazası və anbar

2018

13.

Aşağı Buzqov

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı mağazası, anbar,  ərzaq və təsərrüfat malları mağazaları

2018

14

Yuxarı Uzunoba

Bərbərxana,  ət satışı mağazası və ərzaq mağazası

2010

15.

Aşağı Uzunoba

Bərbərxana,  ət satışı mağazası və ərzaq mağazası

2011

16.

Zeynəddin

Bərbərxana,  ət satışı mağazası və ərzaq mağazası

2008

17.

Naxışnərgiz

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ərzaq və sənaye malları mağazaları

2014

Şəxsi

18.

Kültəpə

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu,dərzi, anbar, ət satışı mağazası, ərzaq və təsərrüfat malları mağazaları,

2019

19.

Payız

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı mağazası, ərzaq və təsərrüfat  malları mağazaları və dərzi

2017

20.

Gülşənabad

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, anbar, ət satışı mağazası və ərzaq malları mağazası

2019

21.

Yuxarı Buzqov

Bərbərxana, ərzaq və qarışıq mallar mağazası

2018

22.

Didivar

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı mağazası, ərzaq və sənaye malları mağazaları

2011

23.

Nəzərabad

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, dərzi, ət satışı mağazası, ərzaq və sənaye malları mağazaları,

2011

Şəxsi

24.

Şəkərabad

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ərzaq və təsərrüfat mallar mağazaları

2014

Şəxsi

25.

Nəhəcir

Bərbərxana, ət satışı mağazası, ərzaq və sənaye mallar mağazaları

2011

26.

Xal-xal

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı mağazası, ərzaq və sənaye mallar mağazaları

2015

27.

Xəlilli

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı mağazası, ərzaq və sənaye malları mağazaları

 

2013

 

28

Göynük

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı mağazası, ərzaq və sənaye malları mağazaları

2021

29

Araz

Bərbərxana və ərzaq mağazası

2021

30

Vayxır

Bərbərxana, qadın gözəllik salonu, dərzi, ət satışı mağazası, ərzaq və sənaye malları mağazaları 

2023