Əsgərlərə meyvə sovqatı aparılmışdır.

Babək Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən əsgərlərə meyvə sovqatı aparılmışdır.