Babək rayonu üzrə tikilən və ya təmir olunan 

ümumtəhsil məktəbləri

 

 

 

Məktəbin adı

 

 

İstifadəyə verildiyi il

 

Neçə şagird yerlikdir

 

Qeyd:

1

Babək şəhər 1 nömrəli

2007

756

 

2

Babək şəhər 2 nömrəli

2015

360

 

3

Nehrəm 1 nömrəli

2012

927

 

4

Nehrəm 2 nömrəli

2015

990

 

5

Nehrəm 3 nömrəli

 

 

Tikintisi davam etdirilir 

6

Cəhri  1 nömrəli

2014

828

 

7

Cəhri  2 nömrəli

2007

405

 

8

Didivar

2011

540

 

9

Şıxmahmud

2008

668

 

10

Sirab

2022

956

 

11

Kərimbəyli

2012

396

 

12

Zeynəddin

2009

612

 

13

Qaraqala

2006

234

 

14

Çeşməbasar

2006

252

 

15

Güznüt

2012

324

 

16

Qahab

2014

612

 

17

Yarımca

2016

342

 

18

Kültəpə

2019

360

 

19

Vayxır

2023

378

 

20

Şəkərabad

2002

320

 

21

Yuxarı Buzqov

2018

66

 

22

Aşağı Buzqov

2018

154

 

23

Gərməçataq

2017

66

 

24

Payız

2017

240

 

25

Xal-xal

2015

192

 

26

Məzrə

2016

270

 

27

Məmmədrza Dizə

2008

196

 

28

Hacıvar

2005

252

 

29

Uzunoba

2003

324

 

30

Xəlilli

2016

144

 

31

Nəcəfəlidizə

2020

78

 

32

Naxışnərgiz

2014

234

 

33

Nəhəcir

2011

132

 

34

Göynük

2021

86

 

35

Araz ümumi

2021

88

 

36

Gülşənabad ümumi

2019

144